"NCA – NEW COMPETENCE AND ABILITY"

2014-10-31

 

 W związku z realizacją projektu NCA – new competence and ability” – narzędzia i materiały metodyczne do badania kompetencji i zainteresowań zawodowych osób dorosłych,

Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe,

 

Zakład Pomocy Szkole Sp. z o.o.

 Zaprasza

 OSOBY DOROSŁE do udziału w procesie standaryzacji narzędzi i materiałów metodyczno – informacyjnych służących procesowi diagnozowania kompetencji, predyspozycji  i zainteresowań zawodowych

 

 Jeśli jesteś osobą:

 - między 18 a 64 rokiem życia,

- pracującą, bezrobotną lub nieaktywną zawodowo,

- zamieszkałą na terenie województwa lubelskiego, mazowieckiego, śląskiego lub świętokrzyskiego

 

Czekamy na Ciebie!

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAPEWNIAMY:

 - wyniki testów diagnostycznych wraz z ich analizą,

- dostęp do pakietu opracowanych narzędzi diagnostycznych (filmów z prezentacją danego zawodu, programu komputerowego, testów diagnozujących kompetencje zawodowe),

- fachową pomoc doradcy zawodowego w obraniu właściwej ścieżki kariery zawodowej,

- prezent niespodziankę.

   

Termin badania  1.11.2014r.- 31.12.2014r.

Czas trwania badania – 2 spotkania x 3h

 

Wypełnione i podpisane poniżej dokumenty należy przesłać/złożyć/przefaksować do biura projektu:

Racławickie 7, 20-059 Lublin, tel./fax 81 533 57 81

 

Dokumenty do pobrania: 

Regulamin rekrutacji

Kwestionariusz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika projektu