Szkolenia Rad Pedagogicznych

2012-02-28

Zakład Pomocy Szkole funkcjonuje na rynku edukacyjnym od 1993 roku  organizując różne formy dokształcania i doskonalenia zawodowego o tematyce związanej z działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Problematyka szkoleń dotyczy także reformy szkolnictwa ogólnego i zawodowego jak również  zagadnień  związanych z ewaluacją i zarządzaniem w oświacie.
Dbamy o wysoką jakość naszych usług poprzez  zatrudnianie  wykładowców i trenerów  o wysokich kwalifikacjach merytorycznych i  dydaktycznych .

 

Zapraszamy do współpracy!