Założenia programowe

2012-04-03

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

 1. Kadra dydaktyczna:
  Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę reprezentującą między innymi organ nadzoru pedagogicznego, organy prowadzące, poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli.
 2. Założenia organizacyjne:
  • liczebność grupy dostosowana do specyfiki szkolenia,
  • czas trwania szkolenia od 2 do 5 godzin,
  • odpłatność od uczestnika/grupy szkoleniowej ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.
 3. Zapewniamy:
  • materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia,
  • dostosowanie programu do potrzeb i specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,
  • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
  • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,