Założenia programowe

2012-04-03

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE

 

  1. Kadra dydaktyczna:
    Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę reprezentującą między innymi organ nadzoru pedagogicznego, organy prowadzące, poradnie psychologiczno–pedagogiczne oraz ośrodki doskonalenia nauczycieli.
  2. Założenia organizacyjne:
    • liczebność grupy dostosowana do specyfiki szkolenia,
    • czas trwania szkolenia od 2 do 5 godzin,
    • odpłatność od uczestnika/grupy szkoleniowej ustalana indywidualnie ze zleceniodawcą.
  3. Zapewniamy:
    • materiały dydaktyczne dla uczestników szkolenia,
    • dostosowanie programu do potrzeb i specyfiki zawodowej uczestników szkolenia,
    • zajęcia prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych,
    • zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,