Wydarzenia

2013-05-05

W dniu 22 kwietnia 2013r. dwadzieścia lubelskich przedszkoli wzięło udział w V jubileuszowej edycji Przeglądu Angielskiej Piosenki Przedszkolnej „HAPPY NOTE”.

Przegląd objęty był patronatem honorowym Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza.

Przedszkola reprezentowane były przez 3-osobowe zespoły, które wystąpiły przed licznie zebraną publicznością przedszkolaków i dorosłych w sali widowiskowej Domu Kultury LSM przy ul. Wallenroda 4a w Lublinie. Zaproszeni goście, dyrektorzy i nauczyciele lubelskich placówek edukacji przedszkolnej, rodzice i lektorzy języka angielskiego spontanicznie oklaskiwali występy małych artystów, zachwycając się nie tylko śpiewem ale i strojami dostosowanymi do tematyki prezentowanego utworu.

Zarówno dorośli jak i dzieci bawili się doskonale słuchając i dopingując wykonawców piosenek w języku angielskim. Zgodnie z formułą przeglądu wszyscy wykonawcy piosenek otrzymali od organizatorów atrakcyjne nagrody, pamiątkowe upominki i dyplomy uznania. Natomiast dla przedszkoli organizatorzy wręczyli pamiątkowe dyplomy a opiekunom i lektorom przekazano podziękowania za doskonałe przygotowanie dzieci do tej radosnej zabawy popularyzującej nauczanie języka angielskiego w edukacji przedszkolnej.

Przedstawiciele władz oświatowych w osobach: Pani Barbara Czołowska - zastępca dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin i Pani Jolanta Kasprzak – dyrektor Wydziału Edukacji Przedszkolnej i Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Kuratorium Oświaty w Lublinie przekazali słowa uznania i podziękowania dla organizatorów przeglądu Pana Adama Kołtuna i Pana Rafała Iskry reprezentujących Zakład Pomocy Szkole w Lublinie.

Przedszkolakom wykonano pamiątkowe zdjęcia wspólnie z organizatorami przeglądu i przedstawicielami władz oświatowych. Rafał Iskra – dyrektor Zakładu Pomocy Szkole w Lublinie dziękując wszystkim ze wspaniałą atmosferę wspólnej zabawy, która sprawiła ogromną radość wszystkim przedszkolakom i zaprosił wszystkich do oglądania fotorelacji z przeglądu na stronie internetowej Zakładu Pomocy Szkole w Lublinie.