gimnastyka korekcyjna

2012-01-03

W dzisiejszych czasach zauważalna jest tendencja do coraz mniejszej aktywności ruchowej dzieci. Maluchy dużo siedzą - przed komputerem, telewizorem, rzadziej wychodzą na świeże powietrze. Efektem tych przyzwyczajeń są wady postawy, wymagające późniejszego ich korygowania. Dobra, poprawna postawa ciała ma ogromne znaczenie dla zdrowia dziecka. Gimnastyka korekcyjna ma na celu kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała, ćwiczenia stóp przeciwdziałające powstawaniu wad  kończyn dolnych, w tym szczególnie płaskostopia, zahamowanie rozwoju wad postawy, niedopuszczenie do ich powstania oraz ciągły monitoring wad już istniejących, wyrobienie u dziecka nawyku prawidłowej postawy we wszystkich sytuacjach i czynnościach dnia codziennego, poprawienie zaburzeń w rozwoju motoryczności, podniesienie ogólnej sprawności wydolności organizmu dziecka poprzez ćwiczenia kształtujące, oddechowe i wytrzymałościowe, oraz zabawy i gry ruchowe z elementami ćwiczeń korekcyjnych dla danej wady. Zajęcia te poprawiają sprawność i wydolność fizyczną dziecka. Oczekiwanym i nadrzędnym efektem jest wzmocnienie mięśni odpowiedzialnych za utrzymanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie prawidłowych nawyków ruchowych, nauka prawidłowego oddechu torem piersiowym i torem przeponowym, niedoprowadzenie do pogłębienia wady oraz uświadamianie dziecka o sensie wykonywanych ćwiczeń.