szachy

2012-01-03

Szachy niewątpliwie są zajęciami priorytetowymi pod względem pozytywnego i globalnego wpływu na rozwój dziecka. Na zajęciach dzieci uczą się ogólnych zasad gry w szachy, odpowiedniego ruchu figur, układu na szachownicy w momencie rozpoczynania gry, a także innych ważnych informacji, by po jakimś czasie już razem ze swoim rówieśnikiem grać w szachy. Ciekawie prowadzone zajęcia, z wykorzystaniem różnych pomocy urozmaicają naukę i poznawanie zasad gry. Dzieci uczące się grać w szachy dostrzegają w nich przede wszystkim rozrywkę, nie zdając sobie sprawy, że bawiąc się drewnianym wojskiem, uczą się i doskonalą swoje umysły. Grając w szachy, muszą przestrzegać pewnych określonych zasad i reguł. Każdy szachista winien więc wykazać się zarówno zdyscyplinowaniem, jak i dużą wyobraźnią. Gra w szachy to nic innego, jak narzędzie stymulujące rozwój emocjonalny i intelektualny dziecka, kształtujące jego osobowość i pozwalające na rozwój twórczego potencjału, który drzemie w każdym młodym człowieku. Szachy pozwalają na lepszą kontrolę własnych zachowań, prowadzą do wszechstronnego rozwoju intelektu, pomagają przyswajać pozytywne nawyki postrzegania otaczającego świata a przede wszystkim kształtują charakter. Rozwijają zdolność analitycznego i logicznego myślenia, kształcą pamięć i koncentrację. Rozpoczęcie nauki gry w szachy od najmłodszych lat wpływa wszechstronnie na rozwój dzieci.