tańce

2012-01-03

Wyrażanie siebie poprzez ruch, gest, śpiew jest zdecydowanie bliższe i naturalniejsze dziecku niż dorosłemu człowiekowi, gdyż stanowi naturalną formę jego aktywności życiowej. W tańcu łatwiej można wyrazić skrywane uczucia, a ruch zastępuje słowo. Nauczanie tańca w przedszkolu czy szkole polega na zaznajomieniu dziecka z muzyką i ruchem. W formie zabawy przy muzyce pokazywane są proste elementy tańca.  Zajęcia taneczne prowadzone z dziećmi w tym wieku mają pozytywny wpływ na wiele płaszczyzn rozwoju. Poprzez ćwiczenia ciała kształtuje się sylwetka oraz takie cechy jak gibkość, skoczność i co najważniejsze w tym wieku-koordynacja i poczucie własnego ciała. Dziecko uczy się kontrolować ruch, a także kontrolować siebie. Obok korzyści fizycznych bardzo ważny jest wpływ tańca na psychikę dziecka. Muzyka pozwala dziecku otworzyć się, ośmiela, a tym samym ułatwia komunikowanie się z rówieśnikami. Dodatkowo poprzez naukę krótkich sekwencji choreograficznych kształtowana jest pamięć dziecka, pamięć wzrokowa i umiejętność nauki poprzez naśladownictwo. Zwiększa się zdolność koncentracji uwagi, spostrzegawczość, myślenie, a także jak bardzo ważne współdziałanie w grupie. Dziecko pokonuje własną nieśmiałość, podnosi swoją samoocenę, uczy się dobrych manier, rozluźnia i pozwala pozbyć się nadmiaru energii.  Taniec zachęca dzieci także do próby własnej twórczości, nawet najmłodsze mają zdolność improwizacji, co jest fascynujące i dla nich i dla nauczycieli.